• Бъдеще има този,който е образован!
  ОУ "Горан Червеняшки"
  Бъдеще има този,който е образован!
 • „Докосвам се до бъдещето. Преподавам."
  „Докосвам се до бъдещето. Преподавам."
 • Знанието само по себе си е сила.
  Знанието само по себе си е сила.
 • Знанията са по-скъпи от парите.
  Знанията са по-скъпи от парите.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

В Основно училище "Горан Червеняшки", с. Михайлово се стремим да развиваме индивидуалността и творчеството на възпитаниците си. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на учениците.

В учебното заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие. Педагозите възпитават у учениците духа на мира и толерантността, стремим се  да приобщаваме възпитаниците си.

 Всички нови познания помогнат на учениците да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.

 Всяка учебна година училището взима участие и в националните програми и проекти на МОН.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Aз мога да променя света с моите ръце!

Новини

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ Основно училище „Горан Червеняшки‘‘ С.Михайлово обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2022/2023 година

Научи повече

Коледно тържество

Тържество по случай Kоледните празници се проведе в ОУ "Горан Червеняшки.   Учениците представиха песни и сценки свързани с Бъдни вечер, Коледа и Нова година!

Научи повече

1 ноември- Ден на народните будители

Денят на народните будители е официален празник, който се чества всяка година на 1 ноември. Празникът е въведен през 1922 година с постановление на Министерският съвет по предложение на на министърът на народното просвещение, като„празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България“. Традицията е прекъсната от 1945 г. и наново въстановена от 1992 год. Както 24 май, така и 1 ноември е празник на духовността.

Научи повече

Проекти

„Едно училище за всички ”

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Научи повече
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални работници и представители на общностите

Научи повече
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Научи повече