ОБЯВА

ОБЯВА

През учебната 2023/2024 г. ОУ „ Горан Червеняшки“ с. Михайлово търси да назначи :

Модул 1. Изкуства - Направление-Народни танци- учител по народни танци/ хореограф. 

Модул 2. Спорт-Направление- Футбол-учител ФВС/ треньор по футбол.

 

Срок за подаване на документите 05.09.2023 г. до 16: 00 ч. в ОУ „ Горан Червеняшки“

 

Срок за изпълнение: учебната 2023/2024 година по 80 часа на група годишно.

 

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Диплома за завършено образование за съответната позиция.