Прием в I клас

Прием в I клас

Прием в I клас

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. 

Необходими документи за постъпване в ОУ "Горан Червеняшки"

  • Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
  • Копие от Акта за раждане на детето.
  • Оригинал на Удостоверение за завършен подготвителен клас или група /подава се в училище след 31.05.21 г., в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират писмено това обстоятелство/;
  • Заявление за целодневна организация на учебния процес /по желание на родителите/;
  • Заявление за ИУЧ - избираеми учебни часове /по образец на училището/;
  • Заявление за избор на модул спортни дейности;