Завимости и наркотични вещества

Завимости и наркотични вещества

Завимости и наркотични вещества

12.10.2022

На 12.10.2022г. учениците от 5, 6 и 7 клас се запознаха с темата "Завимости и наркотични вещества". Бяха изработени табла с рисунки и материали по темата от учениците. По време на беседата бе представен филма "Началото е край", в който бяха представени 4 житейски истории на тинейджъри и еспертното мнение на лекари, родители, полицай. След това бе проведена дискусия и анонимна анкета за тютюнопушенето.