Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в област Враца

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в област Враца