Новини

Природно бедствие- Пожар

Днес с учениците от 3 и 4 клас бе проведена беседа и представена презентация на тема : " Дейности на човека, които могат да причинят пожари." от инспектор Асен Асенов РСПБЗН- Козлодуй

Научи повече

Изява по НП "Заедно в изкуствата и спорта", Модул 2- Спорт

Днес, 30.05.2024г.в ОУ"Горан Червеняшки", с. Михайлово се проведе футболна среща със СУ"Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан по НП"Заедно в изкуствата и спорта", Модул 2-спорт.Футболистите на двата отбора имаха възможност да изпитат вълнението и емоцията от играта. Те показаха добри технически и тактически умения. Участието на нашите два отбора( малка и голяма възрастова група) приключи наравно. Очакваме след постоянство и дисциплина в тренировъчния процес на нашите футболисти, да се изявят в нови срещи и да усетят вкуса на победата.

Научи повече

Ден на търпението!

Отбелязване Деня на търпението- 25.03.2024г. Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. За да бъдеш търпелив, трябва да умееш да контролираш себе си и емоциите си. Търпението е добродетел, ценно качество на разумния човек.

Научи повече

Ден на водата!

Отбелязване Деня на водата- 22.03.2024г. Световният ден на водата се отбелязва на 22 март. Празникът е въведен по инициатива на общо събрание на ООН/ организация на обединените нации/ през 1992г. Основна задача на Световния ден на водата е да привлече вниманието към значението на чистата вода, необходима за нормалния живот на хората, както и да насърчи рационалното използване на водните ресурси.

Научи повече

Отбелязване на 151- та годишнина от обесването на Васил Левски

Под надслов "Левски е и ще бъде съвременник на утрешна България", протече иновативен урок в 6 клас с г- жа Евелина Борисова чрез прилагане на метода "Обърната класна стая".

Научи повече