Новини

Природно бедствие- Пожар

Днес с учениците от 3 и 4 клас бе проведена беседа и представена презентация на тема : " Дейности на човека, които могат да причинят пожари." от инспектор Асен Асенов РСПБЗН- Козлодуй

Научи повече

Отбелязване Ден на толерантността - 16.11.2023г.

Днес 16.11.2023г.в нашето училище отбелязахме Международния ден на толерантността. Той премина с много радост, усмивки и обич в детските сърца, защото ТОЛЕРАНТНОСТ- това е добродетел, която прави възможно достигането на мир спокойствие и топлина между хората.

Научи повече

Заключителна конференция по Проеккт „ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства . Конкурсна процедура КП 33.21-2022. Конференцията откри г-жа Замфира Руменова- директор на ОУ,,Горан Червеняшки‘‘с.Михайлово,представляващ бенефициер и ръководител на проект „Едно училище за всички‘‘. На събитието присъстваха учители и родители на учениците, които са участваха в проекта. Беше представена презентация, която обобщи протичането и резултатите от проекта. Като заключителна част от програмата бяха изпълнени народни танци от ученици, участващи в клуб,,Споделено наследство‘‘.

Научи повече


Откриване на учебната 2023/2024г.

В този празничен ден всички сме развълнувани – и учители, и деца, и родители. Ние, преподавателите, с трепет очакваме да видим порасналите си ученици, а децата нямат търпение да се съберат отново със своите приятели, за да огласят затихналото училище със смях и игри. Техните родители стоят гордо изправени до тях, виждайки как смело децата им се втурват в класните стаи, за да трупат нови знания и да създават нови приятелства. Петнадесети септември отново се превърна в истински празник! Отбелязахме го с песни, стихове, много смях и прегръдки.

Научи повече