Поведение и действие при пожар

Поведение и действие при пожар

Поведение и действие при пожар

За  учениците от  IV,V  и VI клас от ОУ“Горан Червеняшки“ , беше организиран урок по пожарна безопасност на тема ,, Поведение  при пожар ‘‘.
Информационно-разяснителна беседа и презентация бяха изнесени от инспектор ДПК и ПД Красимир В. Христов и видяха презентация по темата. Учениците разбраха значимостта на професията на пожарникарите, научиха какво трябва да правят, за да не допускат пожар и какви действия да предприемат в случай, че възникне такъв, запомниха телефона на който трябва да се обадят при възникнало бедствие.