Поведение и действие при пожар

Поведение и действие при пожар

Поведение и действие при пожар

За  учениците от  IV,V  и VI клас от ОУ“Горан Червеняшки“ , беше организиран урок по пожарна безопасност на тема ,, Поведение  при пожар ‘‘.
Информационно-разяснителна беседа и презентация бяха изнесени от инспектор ДПК и ПД Красимир В. Христов и видяха презентация по темата. Учениците разбраха значимостта на професията на пожарникарите, научиха какво трябва да правят, за да не допускат пожар и какви действия да предприемат в случай, че възникне такъв, запомниха телефона на който трябва да се обадят при възникнало бедствие.Практическо занятие за евакуация при пожар

Днес 27.10.23г. в нашето училище се проведе практическо занятие за евакуация при пожар.Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическото занятие , което се извърши съгласно евакуационния план на училището.Евакуацията се извърши за 2 мин. и 35 сек., организирано , без паника през коридорите и изходите извън сградата, а сборен пункт беше спортната площадка в двора на училището.

Научи повече