Прием след V клас

Прием след V клас

Прием след V клас

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. 

Необходими документи за постъпване в ОУ "Горан Червеняшки"

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.