Прием за учебната 2023-2024 година

Прием за учебната 2023-2024 година

Прием в ОУ „Горан Червеняшки“ – с. Михайлово за учебната 2023/2024 година