Преминаване към ОРЕС

Преминаване към ОРЕС

Преминаване към ОРЕС

Във връзка със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждането на временните противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката в ОУ,,горан Червеняшки'' беше утвърден График за ротация на паралелките.