Тестване на ученици

Тестване на ученици

Тестване на ученици

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка с невъзможността да се доставят договорените количества от един от посочените в декларациите за съгласие бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19  за учениците от І до ІV клас в ОУ,,Горан Червеняшки‘‘с.Михайлво те ще бъдат изследвани с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерството на здравеопазването, със същите характеристики и от същия тип – с проба от слюнка, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия. 
Декларация за вашето съгласие може да подадете в училището, стая №4 на втория етаж. Ако има несъгласни, молим да ни уведомите незабавно на тел:0899808383
Демонстрационен клип за изследване с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit може да се види на следния линк: https://youtu.be/xev2c_oNzEc