149 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

149 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

149 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

Преди 149 години България губи един от най-великите си синове - Васил Иванов Кунчев - Левски.

Превърнал се в идеал за българския народ, той черпи сили и вдъхновение от огромната си любов към България и мечтата да я види свободна.

Повече за живота и делото на Васил Левски научиха днес учениците от ОУ "Горан Червеняшки". Запознаха се с годините на Апостола като послушник, c революционната му дейност и c неговото залавяне. Учениците представиха презентация, свързана с живота и делото на Васил Левски. Пресъздадоха "Апостола в премеждие",като в тази постановка се включиха ученици от V и VIклас. Създадени бяха различни табла, представящи живота и делото на безсмъртния Апостол. Закачени в коридорите на училището, те всеки ден ще напомнят на учениците, че "Всичко се състои според нас в нашите задружни сили".