Клуб,, Светът около мен‘‘

Клуб,, Светът около мен‘‘

Клуб,, Светът около мен‘‘

11.11.2019 г.

В едно от първите занимания по интереси участниците от втори клас  в клуб „ Светът около мен“ на ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово, заедно с г-жа Спаска Петрова посетиха зеленчукова градина в селото. Освен познанията за промените в природата и в света около нас, участниците се забавляваха  и  затвърдиха  наученото в клас.