БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

                   Мерки  за ограничаване на пътните инциденти, с участието на деца и ученици:

  1. В началото на учебната година в часа на класа класните ръководители запознават учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.
  2. За учениците от I и II клас класния ръководител съвместно с родителите определят най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
  3. Провеждане на периодични инструктажи по БДП с учениците от всички класове.
  4. Провеждане с учениците от I до  VI  клас ежедневно в края на последния час „петминутка“.
  5. Контрол на изпълнението на графика за безопасно пътуване в автобусите превозващи ученици.
  6. Интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети.
  7. Презентация във връзка с отбелязване на Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП – 111.
  8. Класните ръководители да проведат беседа – разговор с цел разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник  в движението; употребата на предпазни колани от децата-пътници; предпазни каски и др.защитни средства задецата-велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти и ролеристи.