Обръщение към родителите

Обръщение към родителите


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и във връзка със заповедта на Министъра на образованието и науката всяко училище да обсъди организацията на обучението съобразно възможностите си за комуникация чрез информационните технологии, взехме следните решения:

Считано от понеделник 16.03.2020 г. образователният процес ще се осъществява във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез електронни платформи или други алтернативни и безопасни начини.


Обучението на учениците ще се осъществи чрез теми за упражнение и затвърдяване на учебното съдържание, чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки.  
За децата, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона на родителя, като молим за обратна информация от родителя за трудностите, които среща ученикът/чката, за да се обсъди възможността как да бъдат преодолени.Разпечатани материали и работни листове ще се доставят от обрзователния медиатор Росен Деков.

Учебното съдържание ще бъде структурирано така, че да се акцентира върху основни понятия, компетентности и повече упражнения. Необходимо е родителите да осъществяват обратна информация с учителите..

Учителите на класа (класният ръководител и учителят на групата в ЦДО) ще разработят и предложат образователни материали, съобразно образователните потребности на учениците.

Разчитаме на родителите и учителите за създаване на сериозна мотивация у учениците за учебна работа в създалата се критична ситуация.

Разработените проекти могат да бъдат представени от учениците след възстановяване на учебния процес, чрез изпращане на преподавателя, чрез снимки и др. според изискванията на конкретния учител.

По изрична препоръка на РУО-Враца, активността на учениците,   ще се проследява ежедневно и ще се реагира адекватно от учителите и ръководството на училището.


Благодарим Ви за активността и мотивацията за ефективно продължаване на учебния процес!Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Очаквайте актуална информация!