Заключителна конференция по Проеккт „ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ”.

Заключителна конференция по Проеккт  „ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ”.

Заключителна конференция по Проеккт „ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ”.