I клас

I клас

I клас

"Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност." 

Джоузеф Кембъл