Паралелки

I клас

I клас

Класен ръководител- г-жа Иванка Киркова

Научи повече
II клас

II клас

Класен ръководител- г-жа Маргарита Димитрова

Научи повече
III клас

III клас

Класен ръководител - г-жа Зоя Николова

Научи повече
IV клас

IV клас

Класен ръководител- г-жа Илка Костова

Научи повече
V клас

V клас

Класен ръководител - г-жа Евелина Борисова

Научи повече
 VI клас

VI клас

Класен ръководител- г-жа Цветалина Занкова

Научи повече