Паралелки

II клас

II клас

Класен ръководител- г-жа Иванка Киркова

Научи повече
III клас

III клас

Класен ръководител- г-жа Маргарита Димитрова

Научи повече
I клас

I клас

Класен ръководител- г-жа Илка Костова

Научи повече
VI клас

VI клас

Класен ръководител - г-жа Евелина Борисова

Научи повече
 VII клас

VII клас

Класен ръководител- г-н Юлиян Асенов

Научи повече
V клас

V клас

Класен ръководител- г-н Георги Карнатов

Научи повече