Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Основно училище ,,Горан Червеняшки'' е включено за участие по проект на МОН „Образование за утрешния ден“.
През месец декември 2019 г. стартира дейност 6 по проекта – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности(клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“.

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година
в  ОУ „Горан Червеняшки“  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

 Ключови дигитални умения „КМ – Моделино"

Под ръководството на г-жа Мая Петрова включените ученици в клуба "Моделино" придобиха умения : създаване на електронна поща, кратка презентация,

В края на проекта учениците получиха грамоти и награди. Най-големият подарък бе дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание.