Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Основно училище ,,Горан Червеняшки'' е включено за участие по проект на МОН „Образование за утрешния ден“.
През месец декември 2019 г. стартира дейност 6 по проекта – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности(клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“.