• Бъдеще има този,който е образован!
    ОУ "Горан Червеняшки"
    Бъдеще има този,който е образован!
  • Знанието само по себе си е сила.
    Знанието само по себе си е сила.
  • Знанията са по-скъпи от парите.
    Знанията са по-скъпи от парите.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

В Основно училище Горан Червеняшки, с. Михайлово се стремим да развиваме индивидуалността и творчеството на възпитаниците си. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на учениците.

В учебното заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие. Педагозите възпитават у учениците духа на мира и толерантността, стремим се  да приобщаваме възпитаниците си.

 Всички нови познания помогнат на учениците да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.

 Всяка учебна година училището взима участие и в националните програми и проекти на МОН.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Aз мога да променя света с моите ръце!

Новини

Поведение и действие при пожар

Клуб,, Светът около мен‘‘

Хелоуин

Проекти