За нас

Основно училище Горан Червеняшки, с. Михайлово гради своя облик на училище с богата история и традиции, средище на духовната изява и огнище на националните традиции.


От първия учебен ден до днес, звънецът призовава децата на селото с труд и упорство да се учат и да помнят, че техният  корен е тук на това място.

В училището децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.

ОУ Горан Червеняшки е с курс на обучение от първи до седми клас. Учебният процес се провежда едносменно - само сутрин. Учебното заведение е с общинско финансиране.

Учебното заведение разполага с добра материална база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-доброто качество на обучение.

Усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес, повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуряване на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 ОУ Горан Червеняшки предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти.

 Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 Преподавателите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Всяка година стотици ученици с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с мъка, но получава най-добрата награда - децата му никога не го забравят.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Замфира Руменова.