VII клас

VII клас

VII клас

"Вселената се осветява от слънцето, човек - от знанието."

Калмицка